Andrej Ševčík (*1992), absolvent Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (ateliér Malířství 3 Petra Kvíčaly, 2014–2016). V současnosti dokončuje pod vedením Petra Kamenického magisterské studium na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, obor Výtvarná výchova a Vizuální tvorba. Vedle své umělecké činnosti se věnuje také výuce uvedených předmětů a informatiky na základní škole v Březové ve Zlínském kraji. Žije a tvoří v Brně. Autor se zabývá geometrickou abstrakcí a optickými vlastnostmi obrazu. Mezi jeho hlavní témata patří transfer trojrozměrného motivu do dvojrozměrného prostoru a naopak. Samostatně vystavuje od roku 2015.  (text: Markéta Žáčková)

 

Andrej Ševčík (*1992) graduated from the Faculty of Fine Arts at the Brno University of Technology (Studio of Painting 3 of Petr Kvíčala, 2014-2016). He is currently completing his Master’s degree under Petr Kamenický at the Faculty of Education at Masaryk University, specialization Art - visual arts for students. In addition to his artistic work, he is also teaching visual arts and computer science at the elementary school in Březová in Zlín region. He lives and works in Brno. The author focuses on geometric abstraction and optical characteristics of an image. One of his main topics is a transfer of a three-dimensional motif into two-dimensional space and vice versa. He has held solo exhibitions since 2015. (text: Markéta Žáčková)

 

EDUCATION

2014-2016

Studio Painting 3 (prof. MgA. Petr Kvíčala), Faculty of Fine Arts, Brno University of Technology, Master’s degree

2014-2017

Art Education and Visual Art, Faculty of Education, Brno Masaryk University, Master’s degree

2011-2014

Art Education and Visual Art, Faculty of Education, Brno Masaryk University, Bachelor’s degree

2007-2011

Arts and Crafts Woodworking, Luhačovice Collage

 

SOLO EXHIBITIONS

2017

Don't Push the Button, Strom Art Gallery, Brno

Polarity, Ulité Kafe, Uherský Brod

2016

Malby, vinárna Na Stopce, Brno

Zamrznutí, Galerie RUV, Pedagogická fakulta MU, Brno

2015

Entasis, hotel Radun, Luhačovice

 

COLLECTIVE EXHIBITIONS

2016

Trasy, účast na festivalu Prototyp, Brno (společně s Martinou Krasnayovou)

Galerijní provoz, Galerie SOLO Offspace, Brno

Diplomanti FaVU, Dům pánů z Kunštátu, Brno

Jednodenní výstava v rámci předmětu Galerijní provoz, Galerie TIC, Brno

2015

AM3 Boys, Kavárna Trojka, Brno

AM3 - Malý formát, Galerie Milana Zezuly, Měststké divadlo Brno

Curriculum vitae, Galerie ARS, Brno

2014

Nasypáno, Galerie Sýpka, Osová Bitýška

2013

Z hlavy nevím, Galerie Půda, Olomouc

 

 

and